...

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. W celu usunięcia konta prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na www.kolorowankadotykowa.pl

§ 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych www.kolorowankadotykowa.pl jest 

Robot Manufacture Piotr Cybulski
ul. Plastyków 28
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372245004

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa będzie o Robot Manufacture Piotr Cybulski zwany on będzie dalej „Administratorem„.
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa będzie o sklepie internetowym, w którym dokonuje się zakupu produktów, zwany on będzie dalej „Sklepem„.
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa będzie o stronie dokonującej zakupu w Sklepie lub przeglądającej stronę sklepu, zwany on będzie „Klientem„.

§ 2. System ochrony danych osobowych

Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Gromadzenie i przetwarzanie tylko niezbędnych danych osobowych i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 • Dostęp do danych osobowych Klienta, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 • Procedury wewnątrzfirmowe, które spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Firma Robot Manufacture Piotr Cybulski tym samym dopełniła wszelkich, przewidzianych prawem obowiązków, w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 3. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

1. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko, opcjonalnie także nazwa firmy/instytucji oraz nip – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki,
 • opcjonalnie adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki kurierskiej,
 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia,
 • numer telefonu – niezbędny podczas realizacji dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny podczas realizacji dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Administratora i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane następującym podmiotom:
  • Poczta Polska SA – ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13),
  • InPost sp. z o.o. – ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, (KRS 0000543759, NIP: 6793108059),
  • „RUCH” S.A – ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa, (KRS 0000020446, NIP 526-02-50-475),
  • DPD Polska sp. z o.o. – ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, (KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10),
  • Furgonetka sp. z o.o. sp. k. z – ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, (KRS 0000694708, NIP: 1132567365)
 • imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
  • Streamsoft Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – ul. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra, (KRS: 0000443818, NIP: 929-185-17-23) operatora serwisu firmino.pl,
  • BIURO RACHUNKOWE MM BUSINESS Marta Kulak – ul. Podwale 45/17, 43-300 Bielsko-Biała (NIP: 9372500459) biura rachunkowego,

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora.

Administrator współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 • PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068 – operatora serwisu Przelewy24
 • Montonio Finance OÜ, Staapli 12-13, 10415 Tallinn, Estonia

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

2. Marketing

2.1 Newsletter.
Zapisując się do newslettera email, przekazujesz nam swój adres e-mail. Zapisując się do newslettera sms, przekazujesz nam swój numer telefonu.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera email. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera sms.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera email oraz sms wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera a tym samym wysyłania informacji o produktach, usługach, promocjach lub nowościach a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera email oraz sms.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera email oraz sms, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera email oraz sms lub kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z naszej bazy, będziemy zmuszeni poinformować Cię, że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usuniemy Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera email oraz sms.

Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

W przypadku subskrypcji newslettera email i sms oraz wyrażenia zgody na ich otrzymywanie w procesie rejestracji konta, składania zamówienia lub w innej formie, następujące dane Klienta będą wykorzystywane do wysyłania informacji handlowych przez Administratora.

 • imię i nazwisko, email oraz numer telefonu przekazywane są do:
  • The Rocket Science Group z siedzibą w LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, właściciela serwisu MailChimp.
  • Klaviyo, Inc z siedzibą w 49 Southwark Bridge Rd London SE1 9HH, UK, właściciela serwisu Klaviyo,
  • Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7811765125, REGON: 300061423, KRS: 0000535618 właściciela serwisu SerwerSMS.pl

2.2 Odzyskiwanie porzuconych koszyków.

Jeżeli rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, ten fakt zostanie odnotowany przez nasz system i otrzymasz na swój adres e-mail i/lub telefon powiadomienie mailowe lub wiadomość sms o możliwości finalizacji zamówienia. W tym celu przetwarzane są Twoje dane osobowe zgromadzone przez nas w związku z rozpoczęciem składania przez Ciebie zamówienia. Przetwarzanie danych opieramy w tym przypadku na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby odzyskiwania porzuconych koszyków, wypisując się z naszego newslettera za pomocą odpowiedniego linku znajdującego się zarówno w emailu jak i wiadomości sms.

2.3 Profilowanie

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć.

3. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

4. Google Analytics

Na stronie Sklepu wykorzystywane są statystyki Google Analytics, obsługiwane przez firmę Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem:

Gordon House, 
Barrow Street, 
Dublin 4, Dublin,
D04e5w5, Ireland

Gromadzone informacje to informacje podawane przez użytkownika, informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Google, informacje w dziennikach, informacje o lokalizacji, unikalne numery aplikacji, pamięć lokalna, pliki cookies. Dokładny opis przetwarzanych danych znajdą Państwo tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Dane zbierane za pośrednictwem Google służą do generowania statystyk na temat aktywności użytkowników w Sklepie. Korzystając ze Sklepu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie przez Google powyższych danych w wyżej wymienionym celu zgodnie z polityką prywatności Google.

5. Facebook

Integralną częścią Sklepu jest Facebook Pixel – narzędzie analityczne należące do firmy Meta Platforms Ireland Limited mającej siedzibę pod adresem:

4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Dublin, D02x525 Ireland,

które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane z Pixel’a mogą być wykorzystane do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych Facebook. Korzystając ze Sklepu, zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Meta. 

6. Pinterest

Ta strona używa Pinterest Pixel sieci społecznościowej firmy Pinterest Europe Limited mającej siedzibę pod adresem:

2nd Floor Palmerston House,
Fenian Street, 
Dublin 2, Dublin

które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane z Pixel’a mogą być wykorzystane do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych Pinterest. Korzystając ze Sklepu, zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Pinterest.

7. Clarity

Narzędzie to służy celom analitycznym i ulepszaniu oraz optymalizacji Sklepu. Zbiera dane związane z aktywnością Klienta w Sklepie, poruszaniem się po Sklepie. Taka aktywność jest następnie nagrywana w formacie video i Administrator może ją odtworzyć w celu analizy zachowania Klienta (ruchy na stronie, kliknięcia myszką w poszczególne miejsca, czas spędzony na stronie, wyjścia, wejścia na poszczególne podstrony). W ramach takiego działania, Administrator nie uzyskuje informacji pozwalających na identyfikację Klienta.

Microsoft w Europie z siedzibą pod adresem:

Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia

Więcej informacji związanych z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez Microsoft, można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

8. TikTok

Integralną częścią Sklepu jest TikTok Pixel – narzędzie analityczne należące do firmy TikTok Technology Limited mającej siedzibę pod adresem:

10 Earlsfort Terrace,
Dublin, D02 T380, Irlandia,
pod numerem 635755

które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane z Pixel’a mogą być wykorzystane do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych TikTok. Korzystając ze Sklepu, zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności TikTok. 

Więcej informacji związanych z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez TikTok, można znaleźć na stronie: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

9. Klaviyo

Obsługa newslettera zapewniona jest przez Klaviyo Inc. mającej siedzibę pod adresem:
49 Southwark Bridge Rd London SE1 9HH, UK

Narzędzie to służy do monitorowania zachowań Użytkowników i dopasowywanie treści do ich zainteresowań poprzez system newslettera. Użytkownik każdorazowo podczas zapisywania się na newsletter emailowy oraz SMSowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych Użytkownika w celu realizacji usługi newsletter i tym samym wysyłania wiadomości o produktach, usługach, promocjach lub nowościach.
Więcej informacji związanych z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez Klaviyo, można znaleźć na stronie: https://www.klaviyo.com/legal

10. SerwerSMS.pl

Serwis ten służy do wysyłania wiadomości sms do użytkowników zapisanych do newslettera SMS. Jego siedziba znajduje się pod adresem:

Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60‑829 Poznań, NIP: 7811765125

Więcej informacji związanych z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez SerwerSMS.pl, można znaleźć pod adresem: https://serwersms.pl/dokumenty/8-polityka_prywatnosci