Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. W celu usunięcia konta prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na www.kolorowankadotykowa.pl

§ 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych www.kolorowankadotykowa.pl jest 

Robot Manufacture Piotr Cybulski
ul. Plastyków 28
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372245004

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa będzie o Robot Manufacture Piotr Cybulski zwany on będzie dalej „Administratorem„.
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa będzie o sklepie internetowym, w którym dokonuje się zakupu produktów, zwany on będzie dalej „Sklepem„.
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa będzie o stronie dokonującej zakupu w Sklepie lub przeglądającej stronę sklepu, zwany on będzie „Klientem„.

§ 2. System ochrony danych osobowych

Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Gromadzenie i przetwarzanie tylko niezbędnych danych osobowych i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 • Dostęp do danych osobowych Klienta, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 • Procedury wewnątrzfirmowe, które spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Firma Robot Manufacture Piotr Cybulski tym samym dopełniła wszelkich, przewidzianych prawem obowiązków, w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 3. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

1. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko, opcjonalnie także nazwa firmy/instytucji oraz nip – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – niezbędny podczas realizacji dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny podczas realizacji dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Administratora i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane następującym podmiotom:
  • Poczta Polska SA – ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13),
  • InPost Sp. z o.o. – ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, (KRS 0000543759, NIP: 6793108059),
  • „RUCH” S.A – ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa, (KRS 0000020446, NIP 526-02-50-475),
  • Furgonetka sp. z o.o. sp. k. z – ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, (KRS 0000694708, NIP: 1132567365)
 • imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
  • Streamsoft Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – ul. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra, (KRS: 0000443818, NIP: 929-185-17-23) operatora serwisu firmino.pl,
  • BIURO RACHUNKOWE MM BUSINESS Marta Kulak – ul. Podwale 45/17, 43-300 Bielsko-Biała (NIP: 9372500459) biura rachunkowego,

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora.

Administrator współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 • PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068 – operatora serwisu Przelewy24

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

2. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia, następujące dane Klienta będą wykorzystywane do wysyłania informacji handlowych przez Administratora.

 • imię i nazwisko, adres oraz email przekazywane są:
  • The Rocket Science Group z siedzibą w LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, właściciela serwisu MailChimp.

3. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

4. Google Analytics

Na stronie Sklepu wykorzystywane są statystyki Google Analytics, obsługiwane przez firmę Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem:

Gordon House, 
Barrow Street, 
Dublin 4, Dublin,
D04e5w5, Ireland

Gromadzone informacje to informacje podawane przez użytkownika, informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Google, informacje w dziennikach, informacje o lokalizacji, unikalne numery aplikacji, pamięć lokalna, pliki cookies. Dokładny opis przetwarzanych danych znajdą Państwo tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Dane zbierane za pośrednictwem Google służą do generowania statystyk na temat aktywności użytkowników w Sklepie. Korzystając ze Sklepu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie przez Google powyższych danych w wyżej wymienionym celu zgodnie z polityką prywatności Google.

5. Facebook

Integralną częścią Sklepu jest Facebook Pixel – narzędzie analityczne należące do firmy Meta Platforms Ireland Limited mającej siedzibę pod adresem:

4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Dublin, D02x525 Ireland,

które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane z Pixel’a mogą być wykorzystane do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych Facebook. Korzystając ze Sklepu, zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Meta. 

6. Pinterest

Ta strona używa Pinterest Pixel sieci społecznościowej firmy Pinterest Europe Limited mającej siedzibę pod adresem:

2nd Floor Palmerston House,
Fenian Street, 
Dublin 2, Dublin

które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane z Pixel’a mogą być wykorzystane do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych Pinterest. Korzystając ze Sklepu, zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Pinterest.

7. Clarity

Narzędzie to służy celom analitycznym i ulepszaniu oraz optymalizacji Sklepu. Zbiera dane związane z aktywnością Klienta w Sklepie, poruszaniem się po Sklepie. Taka aktywność jest następnie nagrywana w formacie video i Administrator może ją odtworzyć w celu analizy zachowania Klienta (ruchy na stronie, kliknięcia myszką w poszczególne miejsca, czas spędzony na stronie, wyjścia, wejścia na poszczególne podstrony). W ramach takiego działania, Administrator nie uzyskuje informacji pozwalających na identyfikację Klienta.

Microsoft w Europie z siedzibą pod adresem:

Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia

Więcej informacji związanych z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez Microsoft, można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

8. TikTok

Integralną częścią Sklepu jest TikTok Pixel – narzędzie analityczne należące do firmy TikTok Technology Limited mającej siedzibę pod adresem:

10 Earlsfort Terrace,
Dublin, D02 T380, Irlandia,
pod numerem 635755

które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane z Pixel’a mogą być wykorzystane do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych TikTok. Korzystając ze Sklepu, zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności TikTok. 

Więcej informacji związanych z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez TikTok, można znaleźć na stronie: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl